Detailed analysis of protein topology of extracellular vesicles-evidence of unconventional membrane protein orientation.
Our authors: Konečná Barbora
All authors: Cvjetkovic A, Jang SC, Konecna B, Hoog JL, Sihlbom C, Lasser C, Lotvall J

Scientific reports, 6:36338, 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5099568/

Oxidative stress after pulmonary veins isolation: Deteriorative or protective factor? (Article) [Oxidačný stres po izolácii pl’úcnych žíl: Deterioračný alebo protektívny faktor?].
Our authors: Tóthová Ľubomíra
All authors: Böhm A, Tothova L, Urban L, Sleza, P, Bacharova L, Musil P, Cvicela M, Hatala R

Cardiology Letters, 25(5):353-364, 2016

http://www.cardiologyletters.sk/images/web/abstrakty/2016/Cardiol_2016_5_353.pdf

Markery oxidacneho a karboniloveho stresu v plazme a slinachu chorych s akutnou intermitentnou porfyriou.
Our authors: Šebeková Katarína
All authors: Mydlik M, Derzsiova I, Koborova I, Sebekova K

Vnitrni lekarstvi, 62(12suppl. 6):6525-6529, 2016

http://www.prolekare.cz/pdf?id=60093