Plasma levels of fi broblast growth factor 23 in children with chronic renal disease(Article)               [Koncentrácie Fibroblastového Rastového Faktora 23 U Detí S Chronickou Obličkovou                      Chorobou].
Our authors: Šebeková Katarína
All authors: Podracka L, Sebekova K

Lekarsky Obzor, 66(6):209-214, 2017