Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Doktorandské kurzy

V septembri sa budú na IMBM konať kurzy pre našich doktorandov. Avšak vítaný je ktokoľvek.

Rozvrh 2019:

 • Čítanie vedeckých článkov – 2. september
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky – 3. september
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, základné operácie – 4. september
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie – 5. september
 • Prezentácie, PCR teória – 6. september
 • DNA, RNA izolácia, fotometer, PCR – 9. september
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov – 10. september
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, iBOX – 11. september
 • Behaviorálne testy – 12. september
 • Meranie proteínov, western blot – 13. september
 • Graphpad, štatistika – 16. september
 • Citačný softvér, práca s baktériami – 17. september
júl 17, 2019

Veda

Projekty

Publikované práce

 • The effects of a maternal advanced glycation end product-rich diet on somatic features, reflex ontogeny and metabolic parameters of offspring mice.
 • 17β-estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study.
 • Anti-cytokine therapy and plasma DNA in patients with rheumatoid arthritis.