Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Cena rektora

Kristína Tomová získala Cenu rektora za jej vedeckú prácu, ktorú realizovala na našom ústave. Gratulujeme.

Viac nájdete tu.

november 26, 2018

Ružinovský gastroenterologický deň

Naši študenti sa 9. novembra zúčastnili konferencie Ružgad. Doktorand Martin Marônek prezentoval na tému extracelulárnej DNA pri kolitíde a diplomantka Barbora Gromová prezentovala o deoxyribonukleáze v GIT. Zároveň sa docent Peter Celec a doktor Roman Gardlík zúčastnili panelovej diskusie.
november 12, 2018

Veda

Projekty

  • VEGA: SK: Early molecular markers of myocardial infarction
  • APVV: SK: Analysis of free fetal DNA obtained from saliva of pregnant females and its potential use in non-invasive prenatal DNA diagnostics

Publikované práce

  • NETosis – Dr. Jekyll and Mr. Hyde in inflammation.
  • Extracellular DNA as a Prognostic and Therapeutic Target in Mouse Colitis under DNase I Treatment.
  • Oxidative and carbonyl stress in pregnant women with obstructive sleep apnea.