Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Veda

Projekty

  • KEGA 032UK-4/2017 Praktické kurzy biomedicínskeho výskumu pre doktorandov
  • VEGA 1/0234/18 Molekulárny mechanizmus antimikrobiálneho účinku steroidov na uropatogénne baktérie
  • VEGA 1/0092/17 Extracelulárna DNA a jej význam v patogenéze renálnych a metabolických komplikácií rôznych chorôb

Publikované práce

  • The effects of a maternal advanced glycation end product-rich diet on somatic features, reflex ontogeny and metabolic parameters of offspring mice.
  • 17β-estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study.
  • Anti-cytokine therapy and plasma DNA in patients with rheumatoid arthritis.