Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Docent Celec v relácii Experiment

Peter Celec spolu s Borisom Klempom a Richardom Kollárom v relácii Experiment o dlhodobej vízii boja s pandémiou, význame a vývoji rôznych typov testov a vakcíne.

Záznam z relácie: Experiment

 

november 20, 2020

IMBM Meeting

K našim IMBM meetingom sa teraz môžete pripojiť prostredníctvom MS TEAMS. IMBM meeting prebieha pravidelne každý pondelok a piatok o 15:00.

Link na pripojenie:
IMBM meeting

 

 

november 2, 2020

Veda

Projekty

  • KEGA 032UK-4/2017 Praktické kurzy biomedicínskeho výskumu pre doktorandov
  • VEGA 1/0234/18 Molekulárny mechanizmus antimikrobiálneho účinku steroidov na uropatogénne baktérie
  • VEGA 1/0092/17 Extracelulárna DNA a jej význam v patogenéze renálnych a metabolických komplikácií rôznych chorôb

Publikované práce

  • Urea and creatinine levels in saliva of patients with and without periodontitis.
  • Cell-free nucleic acids and their emerging role in the pathogenesis and clinical management of inflammatory bowel disease.
  • Beneficial effect of sugar-sweetened beverages on the risk of urinary tract infections.