10. výročie vzniku IMBM

1. Apríla 2019 oslavujeme 10. výročie nášho vzniku. Srdečne pozývame každého, kto by chcel s nami osláviť 10. Apríla 2019, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, 12:00.

Plagát k oslave nájdete tu.

V kategórii Oznamy