4th International World of Microbiome Conference

Doktorandka Paulína Belvončíková sa zúčastnila 4. ročníka Medzinárodnej konferencie Svet Mikrobiómu v Sofii s prácou Zanedbávaná zložka transplantácie fekálnej mikrobioty – vírusy. Viac informácií o kofenrencii nájdete tu.