Prvý článok roka 2023

Gratulujeme viacerým našim doktorandom a kolegom, ktorí pod vedením docentky Kataríny Šebekovej odpublikovali článok v Scietific Reports. Článok, v ktorom skúmali ako gestačný diabetes matky ovplyvňuje metabolický stav potomstva, môžete

Čítať ďalej »

JENA analytický cykler

S potešením vám oznamujeme, že do nášho laboratória pribudol nový real-time PCR cykler. Umožní nám to nielen kvantifikovať extracelulárnu DNA, ale aj merať génovú expresiu, počet kópií COVID-19 v odpadovej vode a

Čítať ďalej »

97. Fyziologické dny v Prahe

Už 97. Fyziologické dny sa opäť uskutočnili počas 8. – 9. februára v Prahe. Súčasťou odborného programu boli viaceré prezentácie našich kolegov, abstrakty môžete nájsť tu. Konferencie sú veľkým stimulom

Čítať ďalej »