Docent Peter Celec dostal pamätné medaile

Pri príležistosti 100. výročia LF UK dostal doc. Peter Celec pamätnú medailu dekana LF UK a taktiež pamätnú medialu rektora UK. Gratulujeme!

Viac informácii o výročií nájdete tu.

V kategórii Oznamy