Doktorandské kurzy

V septembri sa budú na IMBM konať kurzy pre doktorandov. Vítaný je ktokoľvek. Pre viac informácii kliknite sem. 

Rozvrh 2019:

 • Čítanie vedeckých článkov, prístroje, pravidlá – 2. september – 13:00, Pavilón lekárskych vied, SAV, blok B, 6. posch., knižnica IMBM
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky – 3. september
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, základné operácie – 4. september
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie – 5. september
 • Prezentácie, PCR teória – 6. september
 • DNA, RNA izolácia, elektroforéza – 9. september
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov – 10. september
 • Behaviorálne testy – 11. september
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, iBOX – 12. september
 • Meranie proteínov, western blot, počítanie – 13. september
 • Graphpad, štatistika – 16. september
 • Citačný softvér, práca s baktériami – 17. september
 • Oxidačný stres – 18. september
V kategórii Oznamy