Dve významné vedecké konferencie v Ženeve, kde sme nechýbali

Doktorand Tomáš Strečanský sa v Geneve zúčastnil dvoch významných vedeckých podujatí. Prvým bol Cell Press LabLinks meeting ‘Antimicrobial resistance: from mechanisms to global implications’. Druhým podujatím bol 8.ročník Medzinárodnej konferencie o klinickej metagenomike kde prezentoval poster s výsledkami zo svojej diplomovej práce, ktorú vypracoval u nás – Izolácia a detekcia baktérií z celej krvi selektívnou centrifugáciou a nanopórovým sekvenovaním.