Aktuálne!

Prednášky, ktoré ste si mali možnosť naštudovať za uplynulé týždne  môžete v prípade nejasností konzultovať s vyučujúcim cez mail.

Na základe príkazu rektora UK je prezenčná forma výučby od 9. marca do odvolania prerušená. V tomto období bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia.
Aktuálne prezentácie určené k samoštúdiu , ako aj domáce úlohy, budú pridávané na našu web stránku vždy v pondelok.
Pr
osím, sledujte našu web stránku. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

www.socrative.com

17.02.2020 Domáca úloha
24.02.2020 Domáca úloha
02.03.2020 Domáca úloha
16.03.2020 Domáca úloha   
30.03.2020 Domáca úloha

Návody na riešenie domácich úloh
02.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie
16.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie

Výsledky z dotazníku

Slido
www.sli.do – #IMBM
https://app.sli.do/event/

Vzdialený prístup – UK

Vzdialený prístup – CVTI

Prednášky
01 Úvod do vedy ppt

02 Test ppt

03 Vyhľadávanie ppt
     Vyhľadávanie video

04 Kvalita ppt
     Kvalita video

05 Klinické štúdie ppt

06 Guidelines video

 

 

JÚLIUS HODOSY 

 

Všeobecné lekárstvo

  1. Cor pulmonale
  2. Diabetes mellitus
  3. Liver
  4. Molmed

Biomedicínska fyzika

 

 

barbora izrael vlková

všeobecné lekárstvo – letný semester

Molecular pathology 2020