JÚLIUS HODOSY 

 

Všeobecné lekárstvo

  1. Cor pulmonale
  2. Diabetes mellitus
  3. Liver
  4. Molmed

Biomedicínska fyzika

 

 

barbora izrael vlková

všeobecné lekárstvo – letný semester

Molekulárna patológia 2019