Aktuálne!

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: TEST_28.8.2020, 16:00 – nájdete na tomto linku!!

Posledný termín skúšky z predmetu „Úvod do vedy“ bude v piatok, 28.8.2020 o 16:00. Skúška bude prebiehať formou online testu prostredníctvom MS Forms. Do MS Forms bude potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Vášho uniba mailu! Link, kde nájdete test bude zverejnený pred testom na tejto web stránke.
Prihlasovanie na tento termín je už spustené v AIS.

!!! UPOZORNENIE!!! TEST TREBA UKONČIŤ A ODOSLAŤ NAJNESKÔR O 17:00!!! INAK SA VAŠE ODPOVEDE  NEULOŽIA A MY SA KU NIM NEDOSTANEME. 

Rady ku skúške:
Prosím, skontrolujte stránku PubMed. Má nový dizjan.

 

Prednášky, ktoré ste si mali možnosť naštudovať za uplynulé týždne môžete v prípade nejasností konzultovať s vyučujúcim cez mail.


Pr
osím, sledujte našu web stránku. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Návod ako si nastaviť vzdialený prístup k informačným zdrojom UK nájdete tu: Vzdialený prístup – UK. V prípade problémov s nastaveniami prosím píšte na kniznica.info@fmed.uniba.sk alebo na kniznica@vili.uniba.sk. Je potrebné aby ste vzdialený prístup na svojom počítači mali nastavený aj kvôli jeho využitiu v rámci záverečného testu!

Prednášky
01 Úvod do vedy ppt

02 Test ppt

03 Vyhľadávanie ppt
     Vyhľadávanie video

04 Kvalita ppt
     Kvalita video

05 Klinické štúdie ppt
     Klinické štúdie I video
     Klinické štúdie II video

06 Guidelines video

07 Štatistika I video

08 Štatistika II video

09 Záverečné práce

Domáce úlohy
17.02.2020 Domáca úloha
24.02.2020 Domáca úloha
02.03.2020 Domáca úloha
16.03.2020 Domáca úloha   
30.03.2020 Domáca úloha
06.04.2020 Domáca úloha
20.04.2020 Domáca úloha
07.05.2020 Domáca úloha

Návody na riešenie domácich úloh
02.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie
16.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie
06.04.2020 Domáca úloha – návod na riešenie

 

 

Ďalšie
Výsledky z dotazníku

Slido
www.sli.do – #IMBM
https://app.sli.do/event/

Vzdialený prístup – UK

Vzdialený prístup – CVTI

www.socrative.com

 

 

 

JÚLIUS HODOSY 

 

Všeobecné lekárstvo

  1. Cor pulmonale
  2. Diabetes mellitus
  3. Liver
  4. Molmed

Biomedicínska fyzika

 

 

barbora izrael vlková

všeobecné lekárstvo – letný semester

Molecular pathology 2020