ESGCT konferencia 2023

Na ESGCT konferencii 2023, ktorá sa konala 24. – 27. októbra 2023 v Bruseli, prezentovali svoju vedeckú prácu formou posterov naši kolegovia Lubica Janovičová a Patrik Hains. Ich postery boli zamerané na účinnosť transfekcie plazmidmi a baktofekciu pri ulceróznej kolitíde. Viac informácií o konferencii nájdete na tejto stránke.

V kategórii Oznamy, Veda