Európsky fagocytový workshop

Doktorandka Letícia Hudecová sa 20.-23. marca 2024 zúčastnila Európskeho fagocytového workshopu vo Visegráde, Maďarsku. Odpzerentovala prácu zaoberajúcu sa negatívnym vplyvom katelicidínu na začarovaný kruh tvorby neutrofilných extracelulárnych pascí. Viac informácií o konferencií nájdete tu.