Gratulujeme k získaniu nových UK grantov

Viacerým naším doktorandom sa podarilo získať Grant UK – granty sú zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na fakultách UK.

Podporu si zaslúžili tieto projekty doktorandov:

Miriam Pillerová: Neuromotorický vývin v genetickom modeli autizmu u myší
Jakub Szabó: Deficity v sociálnych procesoch a ich vzťah k rozšírenému fenotypu autizmu a psychózy
Jakub Janko: Neutrofilové extracelulárne pasce v stave horúčky
Nadja Ivašková: Úloha ecDNA pri akútnej pyelonefritíde u detských pacientov
Kristína Lichá: Extracelulárna DNA v exozómoch
Katarína Kmeťová: Ako vplýva kofeín na aktivitu neutrofilov?
Monika Janíková: Slina a diagnostika SARS-CoV-2

Všetkým doktorandom gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri výskume!