Habilitácia

Srdečne gratulujeme nášmu kolegovi doktorovi Michalovi Pastorekovi k prvej časti úspešnej obhajobe svojej habilitačnej práce a získaniu titulu docent.

Téma habilitačnej prednášky: „Neutrofilové extracelulárne pasce v etiológii autoimunitných chorôb“.
Téma habilitačnej práce: „Neutrofilové extracelulárne pasce v zdraví a chorobe“.