Veda

Kurzy pre doktorandov

Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov. Pridajte sa k nám, prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na imbm@imbm.sk. Ak nebude uvedené inak, kurzy sa budú konať v čase 9:00-16:00 vrátane obedovej prestávky na SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM.

Podmienky absolvovania kurzov: prítomnosť, test, praktická skúška

Rozvrh pre nasledovné kurzy 2019:

 • Čítanie vedeckých článkov, prístroje, pravidlá – 2. september – 13:00, Pavilón lekárskych vied, SAV, blok B, 6. posch., knižnica IMBM
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky – 3. september
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, základné operácie – 4. september
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie – 5. september
 • Prezentácie, PCR teória – 6. september
 • DNA, RNA izolácia, elektroforéza – 9. september
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov – 10. september
 • Behaviorálne testy – 11. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, iBOX – 12. september
 • Meranie proteínov, western blot, počítanie – 13. september
 • Graphpad, štatistika – 16. september
 • Citačný softvér, práca s baktériami – 17. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
 • Izolácia neutrofilov, chemotaxia – 18. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
Vedecká stáž

Ak sa ti páči čo robíme, tak sa k nám kedykoľvek pridaj.

Dĺžka stáže:

 • krátkodobá (1-8 týždňov)
 • dlhodobá (2 a viac mesiacov)

Kto sa môže hlásiť?

 • stredoškoláci
 • vysokoškoláci
 • doktorandi
 • postdoci
 • iní potencionálni uchádzači

V prípade záujmu pošli svoj životopis, kontakt nájdeš tu.

Fyziológia

JÚLIUS HODOSY