Veda

PETER CELEC 

Letný semester

OZNAM:

Výsledky skúšky nájdete v AIS. Indexy prineste vždy v pondelky 9:00 na sekretariát IMBM do konca júna. 

Pre júnové termíny skúšky – termíny budú vždy v utorky; ak sa termíny zaplnia, pridáme nové termíny. V auguste nebudú vypísané žiadne termíny.

 • Presné dátumy skúšky:
  • 11. jún
  • 18. jún
  • 25. jún
  • vždy v týchto časoch 8:00-9:00, 9:15-10:15, 10:30-11:30, 12:30-13:30, 13:45-14:45
 • Keď sa uvedené termíny naplnia, prídame nasledovné:
  • 10. jún
  • 14. jún
  • 17. jún
  • 21. jún
  • 24. jún
  • 28. jún

Linky:

13.5.2019

Článok 1

Článok 2

Článok 3

 

Prednáška 1 – ppt

Prednáška 1 – link

Prednáška 2 – ppt

Prednáška 3 – ppt

Prednáška 4 – ppt

Prednášky 5 a 6 – ppt

Prednášky 7 a 8 – ppt

Prednáška 9 – ppt

Zoznam študentov, ktorí získali +5 bonusových bodov ku skúške

(kritérium: 6-7 bodov z max. počtu 7 z priebežného testu)

Dominik Švec
Filip Greguš
Jana Vajsová
Jozef Kuzma
Martin Benč
Peter Öllős
Petra Ištoňová
Valkova Miroslava
Jozef Košč
Krasničanová Lucia
Radka Repáčová
Saade Rami

 

Predbežné termíny skúšok:

 • skúška bude prebiehať v uvedených termínoch v týchto časoch – 8:00-9:00, 9:15-10:15, 10:30-11:30, 12:30-13:30, 13:45-14:45
Kurzy pre doktorandov

Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov. Pridajte sa k nám!

Uplynulý rok sme prebrali:

 • Čítanie a písanie vedeckých článkov
 • Citačné softvéry
 • Graphpad, G power, effect size, multifaktoriálna analýza
 • Prezentácie
 • Plánovanie experimentov
 • Práca so zvieratami, odber krvi, anestéza, behaviorálne testy, metabolické klietky, odoberanie vzoriek
 • ELISA metóda
 • Meranie proteínov
 • Meranie kreatinínu, OGTT
 • Oxidačný stres
 • Výpočet koncentrácii, zarábanie roztokov
 • Práca s fotometrom (nastavenia)
 • Bacteriálne kultúry
 • PCR, RT-PCR
Vedecká stáž

Ak sa ti páči čo robíme, tak sa k nám kedykoľvek pridaj.

Dĺžka stáže:

 • krátkodobá (1-8 týždňov)
 • dlhodobá (2 a viac mesiacov)

Kto sa môže hlásiť?

 • stredoškoláci
 • vysokoškoláci
 • doktorandi
 • postdoci
 • iní potencionálni uchádzači

V prípade záujmu pošli svoj životopis, kontakt nájdeš tu.

Fyziológia

Peter Celec

Prednášky z fyziológie