Úvod do vedy

Aktuálne!

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA:

Posledný termín skúšky z predmetu „Úvod do vedy“ bude v piatok, 28.8.2020 o 16:00. Skúška bude prebiehať formou online testu prostredníctvom MS Forms. Do MS Forms bude potrebné sa prihlásiť prostredníctvom Vášho uniba mailu! Link, kde nájdete test bude zverejnený pred testom na tejto web stránke.
Prihlasovanie na tento termín je už spustené v AIS.

!!! UPOZORNENIE!!! TEST TREBA UKONČIŤ A ODOSLAŤ NAJNESKÔR O 17:00!!! INAK SA VAŠE ODPOVEDE  NEULOŽIA A MY SA KU NIM NEDOSTANEME. 

Rady ku skúške:
Prosím, skontrolujte stránku PubMed. Má nový dizjan.

 

Prednášky, ktoré ste si mali možnosť naštudovať za uplynulé týždne môžete v prípade nejasností konzultovať s vyučujúcim cez mail.


Pr
osím, sledujte našu web stránku. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať.

Návod ako si nastaviť vzdialený prístup k informačným zdrojom UK nájdete tu: Vzdialený prístup – UK. V prípade problémov s nastaveniami prosím píšte na kniznica.info@fmed.uniba.sk alebo na kniznica@vili.uniba.sk. Je potrebné aby ste vzdialený prístup na svojom počítači mali nastavený aj kvôli jeho využitiu v rámci záverečného testu!

Prednášky
01 Úvod do vedy ppt

02 Test ppt

03 Vyhľadávanie ppt
     Vyhľadávanie video

04 Kvalita ppt
     Kvalita video

05 Klinické štúdie ppt
     Klinické štúdie I video
     Klinické štúdie II video

06 Guidelines video

07 Štatistika I video

08 Štatistika II video

09 Záverečné práce

Domáce úlohy
17.02.2020 Domáca úloha
24.02.2020 Domáca úloha
02.03.2020 Domáca úloha
16.03.2020 Domáca úloha   
30.03.2020 Domáca úloha
06.04.2020 Domáca úloha
20.04.2020 Domáca úloha
07.05.2020 Domáca úloha

Návody na riešenie domácich úloh
02.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie
16.03.2020 Domáca úloha – návod na riešenie
06.04.2020 Domáca úloha – návod na riešenie

 

 

Ďalšie
Výsledky z dotazníku

Slido
www.sli.do – #IMBM
https://app.sli.do/event/

Vzdialený prístup – UK

Vzdialený prístup – CVTI

www.socrative.com

 

 

 

Kurzy pre doktorandov

Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov. Pridajte sa k nám, prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na imbm@imbm.sk. Ak nebude uvedené inak, kurzy sa budú konať v čase 9:00-16:00 vrátane obedovej prestávky na SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM.

Podmienky absolvovania kurzov: prítomnosť, test, praktická skúška

Rozvrh pre nasledovné kurzy 2019:

 • Čítanie vedeckých článkov, prístroje, pravidlá – 2. september – 13:00, Pavilón lekárskych vied, SAV, blok B, 6. posch., knižnica IMBM
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky – 3. september
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, základné operácie – 4. september
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie – 5. september
 • Prezentácie, PCR teória – 6. september
 • DNA, RNA izolácia, elektroforéza – 9. september
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov – 10. september
 • Behaviorálne testy – 11. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, iBOX – 12. september
 • Meranie proteínov, western blot, počítanie – 13. september
 • Graphpad, štatistika – 16. september
 • Citačný softvér, práca s baktériami – 17. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
 • Izolácia neutrofilov, chemotaxia – 18. september – Lekárska fakulta UK, IMBM, 5. poschodie
Vedecká stáž

Letná škola biomedicíny pre mladých vedcov

Zaujímaš sa o biológiu, chémiu či ďalšie prírodné vedy? Chcel by si získať nové vedomosti a hlavne skúsenosti v labáku? Chcel by si prispieť k lepšiemu pochopeniu vzniku chorôb, k neinvazívnej diagnostike, či novej kauzálnej liečbe rôznych patológií?

Ak áno, neváhaj a prihlás sa na letnú školu biomedicíny na Ústav Molekulárnej BioMedicíny (IMBM)!

Cieľom letnej školy biomedicíny je oboznámiť študentov s biomedicínskym výskumom a ukázať krásu vedeckého snaženia. V rámci letnej školy biomedicíny študenti majú možnosť naučiť sa základné metódy biomedicínskeho výskumu a vyskúšať si výskumnú prácu v laboratóriu Ústavu Molekulárnej BioMedicíny zúčastnením sa na prebiehajúcich projektoch IMBM.

Ak sa ti páči, čo robíme, tak sa k nám kedykoľvek pridaj.

Dĺžka stáže:

 • krátkodobá (1-8 týždňov)
 • dlhodobá (2 a viac mesiacov)

Kto sa môže hlásiť?

 • stredoškoláci
 • vysokoškoláci
 • doktorandi
 • iní uchádzači

V prípade záujmu sa letnú školu biomedicíny môžete prihlásiť vyplnením formulára.

Fyziológia

JÚLIUS HODOSY