Prírodovedecká fakulta

V tejto sekcii si môžete stiahnuť prednášky prezentované v rámci Prírodovedeckej fakulty UK za akademický rok 2019/2020. V prípadne nefunkčnosti linku prosím kontaktujte zodpovedného vyučujúceho. Ďakujeme.