Prírodovedecká fakulta

V tejto sekcii si môžete stiahnuť prednášky prezentované v rámci Prírodovedeckej fakulty UK za akademický rok 2018/2019. V prípadne nefunkčnosti linku prosím kontaktujte zodpovedného vyučujúceho. Ďakujeme.