Je infračervená termografia kľúčom k presnému monitorovaniu estrálneho cyklu?

Gratulujeme viacerým našim kolegom pod vedením doktorky Veroniky Borbélyovej, ktorí odpublikovali článok týkajúci sa využitia infračervenej termografie na monitorovanie očného povrchu na identifikáciu estrálneho cyklu u potkanov. Hoci je táto metóda neinvazívna, je menej presná, vyžaduje aspoň 12 dní, pri určovanie fázy estrálneho cyklu v porovnaní s odberom vaginálneho steru.