2020/2021

Ústav Molekulárnej BioMedicíny je jedným z najúspešnejších ústavov na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Keďže sme interdisciplinárnym ústavom, sme otvorení študentom z rozličných študijných odborov. Naši študenti PhD, ktorí sú absolventmi rôznych odborov (Genetika, Molekulárna biológia, Antropológia, Živočíšna fyziológia a etológia či Biomedicínska fyzika), sú toho príkladom.

Od PhD študentov vyžadujeme:

 • slušnosť
 • týždenné reporty
 • publikačnú činnosť (3 prvoautorské publikácie ku koncu štúdia)
 • zahraničnú vedeckú stáž

 

V rámci PhD štúdia ponúkame:

 • prácu v skvelom, mladom a produktívnom kolektíve
 • po ukončení PhD štúdia pokračovať vo vedeckej kariére v rámci celého sveta (USA, Škandinávia, Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a iné)
 • zahraničnú vedeckú stáž na prestížnych vedeckých inštitúciách, v rámci Európy ale aj Ameriky
 • účasť na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách

 

V rámci PhD štúdia majú naši študenti možnosť získať:

 • granty v rámci UK (Granty mladých UK)
 • finančnú podporu (až do 3000 €) od LF pre krátkodobú (3 mesiacov) mobilitu v rámci Európy
 • odmeny za publikačnú činnosť (od 250 € v závislosti od kvality časopisu)

 

Ďalšou výhodou je štipendium vo výške 807,50 € mesačne (pred dizertačnou skúškou) a 940,50 € mesačne (po dizertačnej skúške).

Viac informácií nájdete tu: štipendiabonusy.

 

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyzológia a lekárske neurovedy sú otvorené pre absolventov lekárskych, biologických, chemických, ale aj iných súvisiacich prírodovedných odborov. Pre viac informácii nás kontaktujte na imbm@imbm.sk.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.41. Lekárske neurovedy

 1. Neonatálna modulácia androgénovej a estrogénovej signalizácie ako etiologický faktor pri autizme 
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 2. Anxieta a poruchy sociálneho správania ako dôsledok neurozápalu
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 3. Psychoedukácia a neurobehaviorálne dôsledky u tehotných so strachom z pôrodu (tokofóbiou)
  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
  kontakt: hodosy@gmail.com
  forma: denná
 4. Neurobehaviorálne dôsledky systémového zápalu
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná
 5. Neurobehaviorálne dôsledky zlyhania obličiek
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

 1. Morfologické aspekty metabolického syndrómu u experimentálnych zvierat
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 2. Nové aspekty patogenézy sepsy a jej komplikácií
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH.
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 3. Angiogenéza v renálnom zdraví i chorobe
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná
 4. Intracelulárna a extracelulárna matrix obličiek
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná
 5. Renálna fibróza – skorá diagnostika, tesný monitoring, efektívna liečba
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná
 6. Cytokíny v patogenéze glomerulonefritíd
  školiteľ: Prof. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná
 7. Neurobehaviorálne následky pri ľahkom traumatickom poškodení mozgu
  školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
  kontakt: hodosy@gmail.com
  forma: denná
 8. Štúdium autoimunitných chorôb pomocou fekálnej mikrobiálnej transplantácie
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná
 9. Biologické aspekty extracelulárnych nukleových kyselín v zápalových črevných chorobách
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná
 10. Signálne dráhy aktivované extracelulárnymi nukleovými kyselinami v patológii gastrointestinálneho traktu
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná
 11. Infekcie močových ciest: príčiny a dôsledky
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná
 12. Nukleové kyseliny v moči ako biomarker poškodenia obličiek
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná
 13. Diagnostický potenciál slín v experimente a klinike
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 14. Mitochondriálna DNA a formylované peptidy pri traume a autoimunitných chorobách
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná
 15. Význam mitochondrií v patogenéze septického šoku
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná
 16. Význam neutrofilov v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná

 17. Extracelulárne nukleové kyseliny v tehotenstve
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná

 18. DNA v exozómoch: fyziologická úloha a diagnostické využitie
  školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná
 19. Neutrofilové extracelulárne pasce v sterilnom zápale
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek86@gmail.com
  forma: denná
 20. Úloha antimikrobiálnych peptidov vo vrodenej imunitnej odpovedi
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek86@gmail.com
  forma: denná

 21. Imunometabolizmus: mitochondrie ako modulátor imunitnej odpovede
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek86@gmail.com
  forma: denná
 22. Kofeín ako modulátor vplyvu adenozínu na neutrofily
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek86@gmail.com
  forma: denná
 23. Imunologické, metabolické a kognitívne komplikácie chemoterapie
  školiteľ: Mgr. Michal Pastorek, PhD.
  kontakt: michal.pastorek86@gmail.com
  forma: denná