2019/2020

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia a lekárske neurovedy sú otvorené pre absolventov lekárskych, biologických, chemických, ale aj iných súvisiacich prírodovedných odborov. Pre viac informácii nás kontaktujte na imbm@imbm.sk.

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.41. Lekárske neurovedy

 1. Komplexná fenotypizácia genetického modelu autizmu
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 2. Príčiny a dôsledky pohlavných rozdielov v správaní a metabolizme
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná
 3. Sterilný zápal v patogenéze autizmu
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA

 1. Toll-like receptory a ich ligandy v traumou indukovanej imunomodulácii
  školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  kontakt: petercelec@gmail.com
  forma: denná

 2. Biologické aspekty extracelulárnej DNA pri zápalových črevných chorobách
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná

 3. Úloha mikrobiálnej DNA v patogenéze črevného zápalu
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná

 4. Transplantácia fekálnej mikrobioty
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná

 5. Aktivita deoxyribonukleáz v normálnej a patologickej fyziológii čreva
  školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
  kontakt: romangardlik@gmail.com
  forma: denná

 6. Mitochondrie ako baktérie: patogenéza traumou indukovanej pneumónie
  školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná

 7. Cirkulujúce nukleové kyseliny a NETóza pri tehotenských komplikáciách
  školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná

 8. Exozomálna DNA a jej odstraňovanie pri sepse
  školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná
 9. Mechanizmy aktivácie neutrofilov pri autoimunitných chorobách
  školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
  kontakt: barboravlk@gmail.com
  forma: denná
 10. Endokrinná modulácia pri traumatickom poškodení mozgu
  školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, MPH, PhD.
  kontakt: hodosy@gmail.com
  forma: denná

 11. Infekcie močových ciest: príčiny a dôsledky
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 12. Extracelulárna DNA a antimikrobiálne peptidy pri poškodení obličiek
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 13. Oxidačný stres a periodontitída
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 14. Diagnostický potenciál slín v experimente a klinike
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 15. Nukleové kyseliny v moči ako biomarkery poškodenia obličiek
  školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
  kontakt: tothova.lubomira@gmail.com
  forma: denná

 16. Úloha extracelulárnej DNA v patogenéze obezity a metabolického syndrómu
  školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  kontakt: kata.sebekova@gmail.com
  forma: denná

 17. Angiogenéza v renálnom zdraví i chorobe
  školiteľ: Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná

 18. Intracelulárna a extracelulárna matrix obličiek
  školiteľ: Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná

 19. Renálna fibróza – skorá diagnostika, tesný monitoring, efektívna liečba
  školiteľ: Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná

 20. Poškodenie obličiek a (dys)funkcia vzdialených orgánov
  školiteľ: Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná

 21. Cytokíny v patogenéze glomerulonefritíd
  školiteľ: Priv. Doz. MUDr. Peter Boor, PhD.
  kontakt: boor.peter@gmail.com
  forma: denná