Konferencia X Bioinformatics and Genomics Symposium

Naša kolegyňa Paulína Belvončíková sa počas výskumného pobytu vo Valencii zúčastnila X Bioinformatics and Genomics Symposium. Prezentovala tam svoj poster zameraný na transplantačný potenciál vírusov počas fekálnej bakteriálnej transplantácie u porúch autistického spektra.