Ľubica Murínová o polychlórovaných bifenyloch

V pondelok 4. decembra navštívila Ľubica Murínová náš ústav a prezentovala v rámci našich pondelkových stretnutí. Témou boli polychlórované bifenyly a ako nebezpečné sú nie iba vo všeobecnosti ale hlavne v konkrétnom regióne Slovenska.

Viac o jej publikačnej práci nájdete tu.

V kategórii Klub