Martinská genetická konferencia 2023

Dňa 16. a 17. marca 2023 sa konala Martinská genetická konferencia, na ktorej sa s prednáškou s názvom O erytrocytárnej DNA… zúčastnil docent Peter Celec. Viac informácii o tejto konferencii nájdete tu. Na fotke z konferencie docent Peter Celec s docentkou Mišovicovou a doktorom Konečným