Medzifakultná spolupráca pretavená do publikácie

Medzifakultná spolupráca s vedeckým tímom docenta Zdenka Machalu z Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; bioinformatickým tímom doktora Tomáša Szemeša z Vedeckého parku Univerzity Komenského a našimi kolegami pod vedením docenta Romana Gardlíka sa pretavila do publikácie. Získané výsledky nepodporili terapeutický potenciál plazmou aktivovanej vody (PAW) v ulceróznej kolitíde z pohľadu oxidačného stresu či mikrobiálnej divezity. Avšak, aplikácia PAW viedla k zvýšenej mikrobiálnej diverzite u zdravých jedincov, čo otvára ďalšie zaujímavé pohľady využitia PAW v biomedicíne.