prof. MUDr. Peter Boor, PhD.

Kontakt

Mgr. (2014), PhD (2018) profesor (2017), docent (2013), MUDr. (2004), PhD (2008)
Vzdelanie: Všeobecné lekárstvo
Výskumné záujmy: renálna fibróza, angiogenéza a glomerulonefritída (modelovanie, mechanizmy a terapia, zobrazovanie a biomarkery), rastové faktory odvodené z krvných doštičiek, faktor inhibície migrácie makrofágov, keratíny

CV

Publikácie