Mgr. Katarína Kmeťová

Mgr. (2017)
Kontakt: katy.kmetch@gmail.com
Vzdelanie: biomedicínska fyzika
Výskumné záujmy: metabolický a endokrinný efekt kolových nápojov

CV