Mgr. Mária Suchoňová, PhD.

Mgr. (2013) PhD. (2017)
Kontakt: +421 2 593 57 274; mariasuchonova@gmail.com
Vzdelanie: optika, lasery a optická spektroskopia
Vedecké záujmy: optika, optická spektroskopia, spektroskopia laserom indukovanej iskry, biomedicínska fyzika, zobrazovacie metódy v medicíne

CV

Publikácie:

http://www.researcherid.com/rid/S-1924-2017