doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

Kontakt

MUDr. (2005), Mgr. (2007), MPH (2009), PhD. (2010), docent (2018)
Vzdelanie: Všeobecné lekárstvo, Živočíšna fyziológia a etológia, Urgentná medicína
Výskumné záujmy: testosterón v kognícii, oxidačný a karbonylový stres, animálne modely, urgentné stavy

CV

Publikácie