Náš kolega Michal Pastorek úspešne prešiel pohovorom

Chceme zablahoželať nášmu kolegovi Michalovi Pastorkovi k úspešnému pohovoru, vďaka ktorému bude pokračovať vo svojej práci na našom ústave aj naďalej. Tešíme sa na spoluprácu s Michalom!

V kategórii Oznamy