Naša kolegyňa Katarína Kmeťová pubikovala článok z výskumného pobytu na University of Michigan

Katarína Kmeťová je na výskumnom pobyte na University of Michigan. Je spoluautorkou publikácie o anti-NET (neutrofilové extracelulárne pasce) protilátkach u pacientov s antifosfolipidovým syndrómom. Zistili, že koncentrácie anti-NET protilátok sú vysoké u 45 % pacientov s antifosfolipidovým syndrómom a tieto protilátky môžu potenciálne aktivovať komplementovú kaskádu.

V kategórii Veda