Naši doktorandi na 30. ročníku Európskeho kongresu o obezite v Dubline

Doktorandi Jakub Szabo a Andrej Feješ boli aktívnymi účastníkmi 30.ročníka Európskeho kongresu o obezite v Dubline, kde odprezentovali experimetnálne práce vo forme posterov. Jedna práca sa týkala skúmania efektu dlhotrvajúceho príjmu cafeteria diéty na potkaní mozog a druhá bola zameraná na štúdium induktorov prítomného zápalu počas metabolického syndrómu u potkanov.

V kategórii Veda