Naši kolegovia na Drobnicovom memoriáli 2023

V dňoch 5.-7. septembra 2023 sa Ľubica Janovičová a Monika Janíková zúčastnili Drobnicovho memoriálu v Hornej Vsi, ktorý je zameraný na práce v odboroch biochémia a molekulárna biológia.

Viac informácií o tejto konferencii mladých vedcov nájdete tu.

V kategórii Aktivity, Veda