Naši medici úspešne obhájili svoje diplomové práce

Minulý týždeň sa na našom ústave konala virtuálna obhajoba diplomových prác študentov Lekárskej fakulty. Tanzeel Ahmed prezentoval svoju prácu o skorých markeroch chronického zlyhania obličiek, Andrej Kirn rozprával o pohlavných rozdieloch v infekciách močových ciest, a Johan Filo mal prezentáciu o úlohe pohlavných hormónov v neurozápale.
Gratulujeme študentom, ako aj ich školiteľom, Ľubomíre Tóthovej a Emese Renczés.
Ďakujeme skúšobnej komisii: Kataríne Šebekovej, Daniele Ostatníkovej, Beáte Mladosievičovej, Júliusovi Hodosymu a Pavlovi Janegovi!
V neposlednom rade ďakujeme oponentom: Aleksandre Sashovej Tomovej, Gabriele Repiskej a Kataríne Janšákovej!

 

V kategórii Oznamy