Naši študenti úspešne obhájili diplomové práce

Minulý týždeň sa na našom ústave konali obhajoby diplomových prác študentov medicíny. Darina Lysková, Thomas Stehle, Manuel Steinhardt, a Tim Hoepfner, všetci pod vedením pána docenta Celeca, úspešne obhájili svoje diplomové práce.

Gratulujeme!

V kategórii Oznamy