Našim kolegom vyšiel nový článok v časopise Scientific Reports

Našim kolegom, doc. MUDr. Ing. RNDr. P. Celecovi, DrSc., MPH, Mgr. V. Borbélyovej, PhD. a Mgr. E. Renczés, PhD. vyšiel článok, v ktorom sa zaoberali účinkom chemoterapie pri rakovine semenníkov na správanie myší. Článok je uverejnený v časopise Scientific Reports a nájdete ho tu.
Gratulujeme!

V kategórii Oznamy