Nová publikácia v prestížnom vedeckom časopise Molecular Psychiatry

Gratulujeme nášmu doktorandovi Jakubovi Szabóvi k jeho prvému prvoautorskému článku a rovnako aj našim kolegom pod vedením docenta Petra Celeca v prestížnom časopise Molecular Psychiatry. Odpublikovaná práca skúmala účinok chronickej intranazálnej liečby oxytocínu na autistický fenotyp v Shank3B-/- mutantnom myšacom modeli poruchy autistického spektra. Denne intranazálne podávanie oxytocínu predchádzalo sociálnym deficitom a dokonca 4 týždne po ukončení liečby zvieratá prejavovali znížený záujem o svoje okolie a mierne oslabené opakované sebapoškodzujúce správanie.