Nové publikácie o DNA v moči a úlohe DNázovej aktivity v zlyhaní pečene

Ľubica Janovičová spolu s viacerími našimi kolegami odpublikovali článok o charakterizácií uvoľnenej extracelulárnej DNA v moči. V druhom článku sa zaoberali či vysoká endogénna DNázová aktivita môže byť prospešná pri akútnym zlyhaním pečene.

V kategórii Veda