Novým prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny je Roman Gardlík!

Novým prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny bol vymenovaný Roman Gardlík. Bol jedným z dvoch kandidátov, ktorí sa uchádzali o miesto prednostu. Na verejnom konkurze obaja kandidáti predstavili svoju víziu budúcnosti ústavu vo všetkých oblastiach našej práce: veda, spolupráca s inými ústavmi a klinikmi, výučba na univerzite a školenie PhD kandidátov.

Gratulujeme!

V kategórii Oznamy