Obhajoba dizertačnej práce – Jozef Čonka

Náš doktorand Jozef Čonka obhájil svoju dizertačnú prácu na tému Metabolické a behaviorálne dôsledky príjmi kolových nápojov. Gratulujeme!

V kategórii Oznamy