Opäť súčasťou cyklus Vedatour

V rámci posledného tohtoročného popularizačno-vedeckého cyklu Vedatour, ktorý sa uskutočnil 4.12.2023, mala doktorka Veronika Borbelyová prednášku o tom ako myši pomáhajú ľudom. Hoci je výskum na zvieratách citlivá téma, verejnosti priblížila dôležitosť animálnych modelov pre mimikovanie ľudských chôrob, ako šetrne sa manipuluje so zvieratami v priebehu projektov pri sledovaní ich správania alebo metabolických parametrov.