Oznámenie o vyhlásení výberového konania pre prednostu a odborného zamestnanca vo výskume na Ústave molekulárnej biomedicíny

Chceli by sme vám oznámiť, že pozícia vedúceho Ústavu molekulárnej biomedicíny a vedeckého pracovníka je momentálne otvorená. Ak sa chcete prihlásiť, podrobnosti nájdete tu. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 20. apríla 2023.