Pozvánka na seminár

Prednáška Davida Jandzíka na tému Evo-devo hlavy a orofaryngeálneho skeletu stavovcov (alebo ako publikovať v Nature).

Pondelok 11. február, 2019, 14:00, Virologický ústav, BMC, SAV.

Pozvánku nájdete tu.

V kategórii Klub