Prehľadový článok o úlohe neutrofilových extracelulárnych pascí pri chronických chorobách

Naši kolegovia Roman a Martin publikovali vynikajúci prehľadový článok o neutrofilových extracelulárnych pasciach pri chronických chorobách. Článok je zameraný na neutrofilové extracelulárne pasce a vplyve zápalu pri reumatoidnej artritíde, parodontitíde, zápalových črevných chorobách, chorobách pečene, metabolickom syndróme, kardiovaskulárnych chorobách, sepse, obličkových chorobách a neurodegeneratívnych chorobách.

V kategórii Veda