Prerušená prezenčná forma výučby od 9. marca 2020 až do odvolania!

Na základe príkazu rektora UK je prezenčná forma výučby od 9. marca 2020 až do odvolania prerušená. V tomto období bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia!
Aktuálne prezentácie k jednotlivým predmetom určené k samoštúdiu budú pridávané na našu web stránku vždy v daný deň konania prednášky. Nájdete ich v záložkách jednotlivých predmetov.

Sledujte našu web stránku. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať!

V kategórii Oznamy