APVV

APVV-PP-COVID-20-0016 Neutrofily a ich extracelulárne pasce pri COVID-19

Zodpovedný riešiteľ: Peter Celec
Doba riešenia projektu: 2020-2021

APVV-18-0366 Úloha netózy v etiopatogenéze reumatoidnej artritídy

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba riešenia projektu: 2019-2023

APVV-17-0505 Biologické aspekty extracelulárnych nukleových kyselín pri zápale hrubého čreva

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba riešenia projektu: 2019-2021

APVV-18-0287 Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcii:problémy, príčiny a príležitosti

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomíra Tóthová
Doba riešenia projektu: 2019-2022

VEGA

VEGA 1/0573/21 Rapid diagnosis of bacterial agent and resistance in sepsis

Principal investigator: Július Hodosy
Duration of the project: 2021-2023

 

VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie

Zodpovedný riešiteľ: Peter Celec
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Vlková
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0649/21 Objasnenie patogenézy chronických chorôb pečene pomocou štúdia neutrofilových extracelulárnych pascí a cirkulujúcej DNA

Zodpovedný riešiteľ: Roman Gardlík
Doba trvania projektu: 2021-2024

 

VEGA 1/0674/21 Model kolitídy z pohľadu biofyziky ako prínos pre porozumenie zápalových črevných ochorení

Zodpovedný riešiteľ: Barbora Konečná
Doba trvania projektu: 2021-2023

 

VEGA 1/0307/19 Extracelulárna DNA a jej úloha pri patogenéze metabolického syndrómu

Zodpovedný riešiteľ: Katarína Šebeková
Doba trvania projektu: 2019-2021

 

VEGA 1/0716/20 Príčiny a dôsledky NETózy ako súčasti sterilného zápalu – analýza pomocou prietokovej cytometrie

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba trvania projektu: 2020-2023

 

VEGA 1/0234/18 Molekulárne mechanizmy antimikrobiálnych účinkov steroidov na uropatogénne baktérie

Zodpovedný riešiteľ: Ľubomíra Tóthová
Doba trvania projektu: 2018-2020

 

VEGA 1/0635/20 Senzitívne obdobie vývinu mozgu a úloha testosterónu vo vzťahu ku autizme

Zodpovedný riešiteľ: Emese Renczés
Doba riešenia projektu: 2020-2022

 

KEGA

KEGA 045UK-4/2020 Letná škola biomedicíny pre študentov stredných a vysokých škôl

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Borbélyová
Doba riešenia projektu: 2020-2022