VEGA

VEGA 1/0716/20 Príčiny a dôsledky NETózy ako súčasti sterilného zápalu – analýza pomocou prietokovej cytometrie

Zodpovedný riešiteľ: Michal Pastorek
Doba trvania projektu: 2020-2023