Prvý článok roka 2024

Gratulujeme viacerým našim doktorandom, špeciálne Andrejovi Feješovi a Paulíne Belvončíkovej k prvoautorskému článku, a kolegom, ktorí pod vedením docenta Romana Gardlíka odpublikovali článok zaoberajúci sa vplyvom skrížených pohlavných zmien v črevnom mikrobióme na metabolické a hormonálne zmeny/stav u dospelých neobéznych potkanov wistar ako potenciálny nástroj na modifikáciu pohlavne špecifických patológií.