Summer Data School 2023

Naša doktorandka Kristína Macáková sa zúčastnila 5-dňového kurzu základov dátovej vedy – Data Summer School, ktorý organizovala Data Science Academy. Súčasťou kurzu (21-25 augusta 2023) boli rôzne workshopy, ktoré poskytovali základné vedomosti, reálne aplikácie dátovej vedy aj praktické zručnosti v podobe zaujímavých case studies. Posledný deň si v rámci tímov preverili získané vedomosti (hackathon challenges) v troch oblastiach BioMed, Heatlcare a Business.
Kristína bola súčasťou tímu, ktorý vyhral v oblastí BioMed – Sekvenačné dáta od pacientiek s rakovinou prsníka. Gratulujeme!

Viac informácií organizátorovi a ich kurzoch – Data Science Academy nájdete je ich web stránke.

V kategórii Oznamy