ŠVOČ 2019

16. Apríla 2019 sme sa zúčastnili na Študentskej vedeckej odbornej činnosti 2019. S našimi prezentáciami sme uspeli nasledovne:

Základný a aplikovaný výskum: István Bodor – 1. miesto

Klinický výskum: Peter Marček – 2. miesto

Bunková biológia a molekulárna medicína: Martin Marônek – 1. miesto, Lucia Mihalovičová – 3. miesto

Internistické disciplíny: Jozef Čonka – 1. miesto

Viac informácii sa dozviete tu.

V kategórii Oznamy