Úspešné obhajoby diplomových prác

Traja medici úspešne obhájili svoje diplomové práce, ktoré realizovali na našom ústave na rôzne témy. Konkrétne:

Bernhard Maximilian Schuh pod vedením doktorky Veroniky Borbélyovej – Prevencia reumatoidnej artritídy: biomarkery a intervencie

Marwin Jamal Shir pod vedením doktorky Ľubici Janovičovej – Extracelulárna DNA a tvorba neutrofilových extracelulárnych pascí vo zvieracom modeli hemolyticko-uremického syndrómu

Tim Groß pod vedením doktorky Veroniky Borbélyovej – Dlhodobé behaviorálne dôsledky sepsy u myší

Gratulujeme!