XIII. Konferencia detskej nefrológie

Od 27. do 28. mája sa uskutočnila XIII. Konferencia detskej nefrológie, na ktorej sa zúčastnili Ľubomíra Tóthová a Katarína Šebeková. Katarína Šebeková predniesla prednášku k príležitosti 90. narodenín prof. MUDr. Evy Mátheovej, CsC. na tému Rozdiely v klasifikácii hypofiltrácie a hyperfiltrácie pomocou vzorcov odvodených od kreatinínu u detí a dospievajúcich a Ľubomíra Tóthová príspevok na tému Čo robí DNA v moči? (DNA ako biomarker v nefrológii).

Celý program konferencie môžete nájsť tu.