Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Nadja Šupčíková na výskumnom pobyte na Medical university vo Viedni

Naša doktorandka Nadja Šupčíková je aktuálne na stáži v Laboratóriu Christiana Dopplera pre výskum molekulárneho stresu v peritoneálnej dialýze na Lekárskej univerzite vo Viedni. Počas stáže bude študovať úlohu ecDNA a extracelulárnych vezikúl pri peritoneálnej dialýze v tíme Dr. Klausa Kratochwilla. Viac informácií o pracovisku nájdete na tejto stránke (https://cdl-msrpd.meduniwien.ac.at).

január 26, 2023

Veda

Projekty

  • APVV: APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu
  • APVV: APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse
  • APVV: APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene

Publikované práce

  • Severe gestational diabetes mellitus in lean dams is associated with low IL-1α levels and affects the growth of the juvenile mouse offspring
  • Persistence of neutrophil extracellular traps and anticardiolipin auto-antibodies in post-acute phase COVID-19 patients
  • Sex steroid hormones in depressive disorders as a basis for new potential treatment strategies