Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové...). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Hľadáš kam by si šiel na PhD? Poď k nám!

Neváhaj sa prihlásiť na štúdium k nám! Získaš mnoho skúseností, naučíš sa nové metódy a využiješ svoje vedomosti z vysokej školy.

Ponúkame veľké množstvo dizertačných tém, z ktorých si môžeš vybrať, napr.: Ako kofeín ovplyvňuje imunitný systém? či Úloha steroidných hormónov vo vývine metabolického syndrómu a mnohé ďalšie nájdete spolu s ďalšími podrobnosťami o PhD štúdiu na našom ústave, tu.

Viac informácií o prihlásení sa na doktorandské štúdium nájdete na fakultnej stránke.

máj 12, 2022

Veda

Projekty

  • VEGA: VEGA 1/0573/21 Rapid diagnosis of bacterial agent and resistance in sepsis
  • VEGA: VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie
  • VEGA: VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Publikované práce

  • Circulating extracellular DNA is in association with continuous metabolic syndrome score in healthy adolescents
  • On the role of sex steroids in biological functions by classical and non-classical pathways. An update
  • Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.