Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Stáž na University of Valencia, Španielsko

Naša PhD študentka Paulína je v súčasnosti vďaka programu SAIA na 10-mesačnej stáži na Institute for Integrative Systems Biology (I²SysBio), ktoré je súčasťou University of Valencia. Pod vedením Dr. Džunkovej sa bude snažiť o sekvenáciu a následnú metagenomickú analýzu vzoriek fekálnej transplantácie stolice ľudských autistických a neurotypických darcov, príjemcov animálneho modelu SHANK3 myší a následne aj potomkov týchto myší. Bude skúmať schopnosť prenosu baktérií od darcu k donorovi, a následne vplyv transplantovaného maternálneho mikrobiómu na potomstvo. Prostredníctvom celometagenomového sekvenovania sa zameria aj na vírusy, bakteriofágy a ich prenos počas fekálnej mikrobiálnej transplantácie. Vďaka tejto stáži sa naša študentka naučí základy spracovania bioinformatických dát a ich následnú vizualizáciu.

september 26, 2022

Workshop FELASA o výučbe dizajnov experimentov

Naša kolegyňa Veronika Borbélyová sa uplynulý týždeň zúčastnila na workshope v Porte, Portogalsko. Workshop vedený FELASA Experimental Design Working Group a bol určený najmä pre vedcov, ktorí vo svojom výskume dizajnujú experimenty používajúce pokusy na zvieratách.

Sme nesmierne radi, že máme možnosť zúčastňovať sa takýchto workshopov a vzdelávania, vďaka ktorým vieme získať nielen množstvo nových poznatkov, ale aj budovať budúce spolupráce!

Viac o workshope nájdete tu.

september 23, 2022

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Už 33. ročník EUCYS (Súťaž Európskej únie pre Mladých Vedcov) sa uskutočnil uplynulý týždeň v Leidene, Holandsko. Každý rok sa na tejto súťaži stretávajú talentovaní študenti z celej Európy a ich projekty sú hodnotené medzinárodnou porotou. Tento rok sa v porote opäť objavil aj Peter Celec z nášho Ústavu.

Všetkým oceneným účastníkom srdečne gratulujeme!

Viac o tejto súťaži môžete nájsť na tejto stránke.

september 19, 2022

Veda

Projekty

  • APVV: APVV-17-0382 Interakcia studenej plazmy a vody, účinky plazmou aktivovanej vody na biologické systémy a ich využitie v medicíne a poľnohospodárstve
  • APVV: APVV-16-0273 Deoxyribonukleázová aktivita v plazme a jej význam pri odstraňovaní extracelulárnej DNA
  • VEGA: VEGA 1/0573/21 Rapid diagnosis of bacterial agent and resistance in sepsis

Publikované práce

  • Reduced α-galactosidase A activity in zebrafish (Danio rerio) mirrors distinct features of Fabry nephropathy phenotype
  • Plasma DNA and deoxyribonuclease are associated with glucose metabolism in healthy mice
  • On the Origin of Neutrophil Extracellular Traps in COVID-19