Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Naši študenti úspešne obhájili diplomové práce

Minulý týždeň sa na našom ústave konali obhajoby diplomových prác študentov medicíny. Darina Lysková, Thomas Stehle, Manuel Steinhardt, a Tim Hoepfner, všetci pod vedením pána docenta Celeca, úspešne obhájili svoje diplomové práce.

Gratulujeme!

november 5, 2019

Ľubomíra Tóthová získala ocenenie ESET Science Award

Gratulujeme Dr. Ľubomíre Tóthovej k oceneniu ESET Science Award v kategórií Výnimočný mladý vedec do 35 rokov! Ľubka sa snaží objasniť či sa sliny dajú využiť v skorej neinvazívnej diagnostike rôznych chorôb, a rieši aj poruchy obličiek pri infekcii močových ciest.

Ocenenie v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg získal aj doc. Tomáš Vinař, s ktorým spolupracujeme. Všetkým ešte raz blahoželáme!

Viac informácii nájdete na stránke ESET Science Award.

október 21, 2019

Veda

Projekty

  • KEGA 032UK-4/2017 Praktické kurzy biomedicínskeho výskumu pre doktorandov
  • VEGA 1/0234/18 Molekulárny mechanizmus antimikrobiálneho účinku steroidov na uropatogénne baktérie
  • VEGA 1/0092/17 Extracelulárna DNA a jej význam v patogenéze renálnych a metabolických komplikácií rôznych chorôb

Publikované práce

  • The effects of a maternal advanced glycation end product-rich diet on somatic features, reflex ontogeny and metabolic parameters of offspring mice.
  • 17β-estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study.
  • Anti-cytokine therapy and plasma DNA in patients with rheumatoid arthritis.