Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Inauguráčná prednáška

Docent Peter Celec mal inauguračnú prednášku na tému: „Extracelulárna DNA, viac než klinický biomarker“.

apríl 24, 2024

RECOOP Bridges in Life Sciences Conference 2024

Diplomantka Karolína Gubišová a traja PhD študenti Letícia Hudecová, Kristína Lichá a Jakub Szabó sa zúčastnili 19. ročníka RECOOP Bridges in Life Sciences Conference 2024 v Bratislave. V rámci svojich prednášok odprezentovali práce zaoberajúce sa ako podávanie azitromycínu zvyšuje reaktivitu neutrofilov, ako prítomnosť katelicidínu na extracelulárnych pascoch neutrofilov podporuje toxicitu extracelulárnych pascoch neutrofilov, ako extracelulárne vezikuly v plazme chránia extracelulárnu DNA alebo aké sú objemové zmeny mozgu v dôsledku kafetériového stravovania u potkanov.

apríl 22, 2024

Úspešná PhD obhajoba

Srdečne gratulujeme našej doktorandke Kataríne Kmeťovej k úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému – Kofeín ako imunomodulátor pri sterilných a infekčných zápaloch a získaniu titulu PhD.!

Želáme ešte veľa ďalších úspechov do vedeckého aj nevedeckého života.

apríl 19, 2024

Veda

Projekty

  • VEGA: VEGA 1/0727/24 Sterilný zápal pri pôrode, extracelulárne mitochondrie a riziko popôrodnej infekcie
  • VEGA: VEGA 1/0496/24 Vplyv antibiotík na zdravie mitochondrií a funkcie neutrofilov
  • Horizon Europe Grant: HORIZON EUROPE pre konzorcium BEATsep na výskum dlhodobých následkov sepsy

Publikované práce

  • Y-box binding protein 1 in small extracellular vesicles reduces mesenchymal stem cell differentiation to osteoblasts-implications for acute myeloid leukaemia
  • Infrared Thermal Imaging during the Estrous Cycle in Adult Wistar Rats
  • Non-criteria antiphospholipid antibodies and calprotectin as potential biomarkers in pediatric antiphospholipid syndrome