Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

2% pre vedu

Darujte našej asociácii BiomeD 2% z dane za rok 2019 a podporte nás.

Ak sa rozhodnete podporiť nás touto cestou, tu nájdete postup.

Ďakujeme.

marec 20, 2020

Prerušená prezenčná forma výučby od 9. marca 2020 až do odvolania!

Na základe príkazu rektora UK je prezenčná forma výučby od 9. marca 2020 až do odvolania prerušená. V tomto období bude vyučovanie prebiehať formou samoštúdia!
Aktuálne prezentácie k jednotlivým predmetom určené k samoštúdiu budú pridávané na našu web stránku vždy v daný deň konania prednášky. Nájdete ich v záložkách jednotlivých predmetov.

Sledujte našu web stránku. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať!

marec 9, 2020

Veda

Projekty

  • KEGA 032UK-4/2017 Praktické kurzy biomedicínskeho výskumu pre doktorandov
  • VEGA 1/0234/18 Molekulárny mechanizmus antimikrobiálneho účinku steroidov na uropatogénne baktérie
  • VEGA 1/0092/17 Extracelulárna DNA a jej význam v patogenéze renálnych a metabolických komplikácií rôznych chorôb

Publikované práce

  • The effects of a maternal advanced glycation end product-rich diet on somatic features, reflex ontogeny and metabolic parameters of offspring mice.
  • 17β-estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study.
  • Anti-cytokine therapy and plasma DNA in patients with rheumatoid arthritis.