Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Kurzy pre doktorandov 2021

Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov ale aj pre ostatných študentov. Tento rok, 2021, sa kurzy uskutočnia od 2.9. do 17.9. 2021. Pridajte sa k nám! Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na imbm@imbm.sk. Ak nebude uvedené inak, kurzy sa budú konať v čase 9:00-16:00 vrátane obedovej prestávky:

 • pondelky na Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 4, 5. poschodie
 • utorky – piatky na SAV, Pavilón lekárskych vied, blok B, 6. poschodie, knižnica IMBM

Kurzy zahŕňajú:

 • Čítanie vedeckých článkov, prístroje, pravidlá
 • Práca so zvieratami, anestéza, metabolické klietky
 • Dizajn štúdie, písanie vedeckých článkov, počítanie
 • Odber krvi, Burkerova komôrka, mikroskopia
 • Prvá pomoc, odber krvi, pipetovanie
 • PCR
 • DNA, RNA izolácia, elektroforéza
 • Behaviorálne testy
 • Bunkové kultúry, aktivita DNázy, práca s baktériami
 • Graphpad, štatistika
 • Citačný softvér
 • Izolácia neutrofilov, neutrofilové eseje
júl 19, 2021

Veda

Projekty

 • VEGA: VEGA 1/0573/21 Rapid diagnosis of bacterial agent and resistance in sepsis
 • VEGA: VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie
 • VEGA: VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Publikované práce

 • On the role of sex steroids in biological functions by classical and non-classical pathways. An update
 • Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.
 • Extracellular DNA Correlates with Intestinal Inflammation in Chemically Induced Colitis in Mice.