Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

ITAPA conference

Vrámci najväčšej konferencii o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku – ITAPA (20.-23.11.2023) sa docent Peter Celec zúčastnil diskusného panelu na tému Kedy sa dožijeme 200 rokov? Ako predĺžiť vek dožitia a zároveň zvýšiť vek dožitia v zdraví?

december 6, 2023

Dve významné vedecké konferencie v Ženeve, kde sme nechýbali

Doktorand Tomáš Strečanský sa v Geneve zúčastnil dvoch významných vedeckých podujatí. Prvým bol Cell Press LabLinks meeting ‘Antimicrobial resistance: from mechanisms to global implications’. Druhým podujatím bol 8.ročník Medzinárodnej konferencie o klinickej metagenomike kde prezentoval poster s výsledkami zo svojej diplomovej práce, ktorú vypracoval u nás – Izolácia a detekcia baktérií z celej krvi selektívnou centrifugáciou a nanopórovým sekvenovaním.

 

december 4, 2023

American College of Rheumatology Convergence 2023

V dňoch 10. – 15. novembra sa v San Diegu, Spojené štáty americké, uskutočnila konferencia – American College of Rheumatology Convergence 2023, kde Katarína Kmeťová prezentovala prácu s názvom Antifosfolipidové protilátky súvisiace s infekciou a ich potenciálna úloha v sepse. Tieto výsledky vznikli v jej hosťujúcom laboratóriu na University of Michigan vo výskumnej skupine doktora Jasona S Knighta.

december 1, 2023

Veda

Projekty

  • Horizon Europe Grant: HORIZON EUROPE pre konzorcium BEATsep na výskum dlhodobých následkov sepsy
  • APVV: APVV-21-0370 Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze chronických chorôb pečene
  • APVV: APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu

Publikované práce

  • Metabolic Effects of Anti-TNF-α Treatment in Rheumatoid Arthritis
  • Neutrophil extracellular traps formation and clearance is enhanced in fever and attenuated in hypothermia
  • Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent- ferrate (VI) by encapsulation in zeolite and its application to water containing virus SARS-CoV-2