Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Koniec Letnej školy 2021

Naša Ležná škola 2021 úspešne skončila  v utorok, 31. augusta.

Sme skutočne šťastní, že sme mohli prežiť tieto skvelé týždne práve s týmito študentmi.

Ďakujeme všetkým za zúčastnenie a tešíme sa na ďalší ročník!

 

 

september 2, 2021

Úspešné obhajoby dizertačných prác našich PhD. študentov

Počas predchádzajúcich dní úspešne obhájili svoje dizertačné práce doktorandi:

Mgr. Martin Marônek, PhD.

Mgr. Melinda Csongová, PhD.

Mgr. Ľubica Janovičová, PhD.

K tomuto významnému úspechu a získaniu titulov PhD. všetkým srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov!

august 27, 2021

Veda

Projekty

  • VEGA: VEGA 1/0573/21 Rapid diagnosis of bacterial agent and resistance in sepsis
  • VEGA: VEGA 1/0657/21 Salivárne nukleové kyseliny a ich klinické využitie
  • VEGA: VEGA 1/0742/21 Deoxyribonukleáza – úloha vo fyziológii a patofyziológii tehotenstva

Publikované práce

  • On the role of sex steroids in biological functions by classical and non-classical pathways. An update
  • Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.
  • Extracellular DNA Correlates with Intestinal Inflammation in Chemically Induced Colitis in Mice.