Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete násjť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Habilitácia

Dr. Barbora Vlková úspešne obhájila svoju habilitačnú prácu a získala titul docent. Gratulujeme!

Téma habilitačnej prednášky: „Extracelulárne nukleové kyseliny v prenatálnej diagnostike a onkologickom výskume“.
Téma habilitačnej práce: „Extracelulárna DNA“.

máj 14, 2021

Rozhovory s Dr. Richardom Martinellom o COVID-19

Rozhovory s Dr. Richardom Martinellom, Yale University, odborníkom v oblasti molekulárnej epidemiológie a prenose respiračných vírusov, najmä vírusov dýchacích ciest a chrípky, ktorý sa zúčastnil na podujatí DNA day organizovaného našim Ústavom v spolupráci s Katedrou Genetiky Prif UK, nájdete aj na:

TA3
aktuality.sk 

 

apríl 30, 2021

Veda

Projekty

  • VEGA: VEGA 1/0307/19 Extracelulárna DNA a jej úloha pri patogenéze metabolického syndrómu
  • VEGA: VEGA 1/0716/20 Príčiny a dôsledky NETózy ako súčasti sterilného zápalu – analýza pomocou prietokovej cytometrie
  • VEGA: VEGA 1/0234/18 Molekulárne mechanizmy antimikrobiálnych účinkov steroidov na uropatogénne baktérie

Publikované práce

  • Loop-mediated isothermal amplification for the detection of SARS-CoV-2 in saliva.
  • Extracellular DNA Correlates with Intestinal Inflammation in Chemically Induced Colitis in Mice.
  • Elevated blood pressure-associated cardiometabolic risk factors and biomarkers in 16–23 years old students with or without metabolic abnormalities.